Evenimente
Nov 20, 2012
Discuţiile în contradictoriu scot la iveală adevărul despre imperfecţiunea legii cu privire la tutun
La 25 octombrie 2012, membrii Consiliului Naţional Coordonator pentru Controlul Tutunului s-au întrunit într-o şedinţă de lucru, pe agendă fiind incluse mai multe chestiuni importante, printre care: piaţa comercializării cu ridicata şi amănuntul a ţigărilor pe segmentul import şi export; respectarea de către agenţii economici a prevederilor Legii cu privire la tutun şi la articolele din tutun (nr. 278); monitorizarea situaţiei la capitolul scheme de comerţ ilegal ale articolelor de tutun.
 
Ordinea de zi a mai inclus o informaţie despre participarea Republicii Moldova la Conferinţa a V-cea  a părţilor la Convenţia-cadru a OMS privind controlul tutunului, care se va desfăşura în perioada 12-17 noiembrie 2012 la Seoul, Korea şi prezentarea progresului activităţilor desfăşurate în cadrul Campaniei naţionale de comunicare antifumat (2012-2013).
 
În discuţiile ce au urmat la finele fiecărei prezentări, raportorii, dar şi membrii Consiliului au făcut referinţă la imperfecţiunea legislaţiei în domeniu, subliniind, totodată, că nici ceea ce există în vigoare – nu se respectă.
 
Şedinţa a finalizat cu discutarea unor activităţi de perfecţionare a legislaţiei naţionale în domeniul controlului tutunului, propunerile urmând a fi inserate într-un proiect de modificări şi completări a actelor normative în vigoare, ce va fi prezentat pentru consultări şi dezbateri publice până la sfârşitul  lunii noiembrie curent.
 
Noul proiect de lege urmează să fie prezentat la Guvern pe parcursul lunii decembrie, astfel ca începând cu 2013 să avem o legislaţie îmbunătăţită, ajustată la prevederile Convenţiei-cadru a OMS privind controlul tutunului şi la protocoalele internaţionale, la care ţara noastră este parte.
 
Informaţie de Victoria Tataru
Consultant media